Vilkår og betingelser

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser.

Innholdsfortegnelse:

Innledning

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Priser
 4. Avtaleinngåelsen
 5. Ordrebekreftelse
 6. Betaling
 7. Levering, frakt m.v.
 8. Risikoen for varen
 9. Angrerett, åpent kjøp av retur
 10. Undersøkelsesplikt
 11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
 12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
 13. Kjøperens rettigheter ved mangel
 14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 15. Garanti
 16. Personopplysninger
 17. Konfliktløsning
 18. Copyright
 19. Kildeliste

 

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Deler av kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan derfor velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår lovpålagte salgsbetingelser.

 

 1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene

Selger Firmanavn:  XLOG AS
Kontaktadresse:          Postboks 23, 1916 Flateby
E-post:                        sawadee@falangnoi.no
Telefonnummer:         411 88 220
Organisasjonsnr.:         918 409 327

 

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

For å handle hos oss må kjøper ha fylt 18 år samt ha en gyldig norsk legitimasjon for pakkeforsendelser. Dersom kjøper er under 18 år må denne ha samtykke for kjøpet fra sine foresatte.

 

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Gjennomført bestilling innebærer at du godkjenner våre kjøpsvilkår og at dine personopplysninger registreres i vårt kunderegister. Ved eventuelle feil på for eksempel pris, lagerdifferanser, leveringstid osv. forbeholder vi oss retten til å korrigere dette i ettertid. Dette innebærer blant annet dersom produkter i sortiment har utgått eller av andre årsaker ikke er tilgjengelig innenfor rimelige tiltak, er selgeren ikke skyldig å oppdrive et slikt produkt til tross for at kunden har bestilt det. Dersom kjøper ikke er fornøyd med vår korrigering kan du selvfølgelig avbestille din ordre uten kostnad.

 

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Angrerettskjema utsendes direkte som vedlegg til ordrebekreftelsen.

 

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. (4)

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. (5)

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

Rabattkoder kan kun brukes enkeltvis, ikke i kombinasjon med hverandre og har ingen kontantverdi. Vilkår for bruk av den enkelte rabattkode beskrives ytterligere i kombinasjon med tilbud eller nyhetsbrev.

Bonuspoeng ved lojalitetsprogram kan kun benyttes ved varekjøp og har ingen kontantverdi. Vilkår for bruk av bonuspoeng beskrives ytterligere ved separat kontraktinngåelse.

 

7. Levering, frakt m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Vi leverer per i dag ikke varer til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen.

Leveringstiden er normalt 1-4 virkedager regnet fra dagen etter kjøper legger inn bestillingen. Anslaget for leveringstid er basert på Bring sin egen matrise over tider for fremføring av pakker ved bruk av klimanøytral servicepakke.

Leveringstiden varierer ut fra hvilke dager, tidspunkt bestillingen er foretatt og/eller når vår transportpartner kjører ut til ditt postnummer.

Ordre må legges inn senest kl. 14:00 på en ordinær virkedag for å bli effektuert samme dag med leveringer tidligst dagen etter.

Ved levering til ytre områder i mottakerområdet, postnummer 9500-9999, bestilling etter kl. 14:00 hverdager, helger eller offentlige fridager må leveringstiden beregnes utvidet med minimum 1 virkedag som legges til de normale leveringstidene som er angitt.

For varer som er merket på www.falangnoi.no med en utvidet leveringstid vil det normalt påberegnes ytterligere 1-8 virkedager som legges til de normale leveringstidene som allerede er angitt. Dersom varer med kortere leveringstid er bestilt samtidig vil forsendelsen sendes samlet.

Vi gjør alltid så godt vi kan for å opprettholde angitt normal leveringstid slik at kjøper får sine produkter så raskt som mulig. Vi tar likevel forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss eller vår transportpartner.

Vi gjør oppmerksom på at dersom pakken ligger hos Posten i 14 dager etter mottak blir den automatisk returnert til oss. Hvis kjøper ikke henter ut pakken innen den returneres til oss, så fakturerer vi kjøper gjennom et fastsatt gebyr som dekker frakt begge veier og for ekstra håndtering. Nåværende gebyr er satt til 500,- NOK

Observer derfor dersom du angrer et kjøp og vil returnere varen må du først hente ut pakken og deretter returnere i henhold til beskrivelsen under punkt 9. Pakker som ikke blir hentet ut regnes ikke innenfor angreretten, åpent kjøp eller reklamasjon.

Dersom vi tilbyr gratis frakt gjelder dette kun for privatkunder og beregnes alltid etter billigste alternativ eller det som er mest gunstig for selger.

Pakkene kan ikke overstige 35 kg og/eller har en størrelse på over 120 cm x 60 cm x 60 cm. Pristillegg for håndtering av avvikende vekt eller størrelse legges til kjøperens regning etter Postens satser.

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Retur, angrerett og åpent kjøp

9A Returer

Vi vil at du alltid tar kontakt med kundeservice før varen sendes i retur, uansett årsak for returen.

Bruk ikke teip eller skriv rett på originalemballasjen når du sender retur.

Husk at vi skal kunne selge varene på nytt. Pakk inn varen slik den ble levert. Ved retur og bytte er du ansvarlig for varen. Når du skal returnere eller bytte skal varen være ubrukt og returneres i en uskadd originalforpakning. Samtlige lapper og manualer skal sendes med. Be gjerne om kvittering fra Posten på at du har levert inn pakke til retur.

Forpakningen skal ikke være skadet, forseglingen brutt eller ødelagt på noen måte. Om varer ikke har en forpakning men har blitt levert løst i en pakke skal samtlige merker, klistrelapper, etiketter etc. fremdeles sitte på varen. Varen skal returneres i helt uforandret stand og må ikke være brukt.

Om varen derimot er brukt, originalemballasjen er skadet, forseglingen er brutt eller om varen mangler medfølgende lapper, manualer, bruksanvisninger etc. godkjennes ikke returen. Vi sender i slike tilfeller varen tilbake til kjøperen på dennes bekostning eller gjør et prisavdrag som motsvarer varens tap i verdi etter selgerens skjønn.

Dersom endelig ordrebeløp er under fastsatt beløpsgrense for gratis frakt etter retur av vare vil kjøper bli belastet for faktiske transportkostnader i tillegg til å bekoste retur etter Postens satser.

Selger tar ikke imot pakker som sendes i postoppkrav.

Etter mottak og godkjent retur tilbakebetales beløpet innen 14 dager fra vi mottok returen. Vår samarbeidspartner Vipps håndterer alle transaksjoner. Har du bestilt med faktura og denne ikke er betalt annulleres denne om du returnerer alt. Om du returnerer deler av en fakturabestilling betaler du kun for de øvrige varene. Det er dessverre ikke mulig å bytte til en dyrere vare hverken på kort eller faktura. Da må du angre kjøpet og bestille på nytt.

 

9B Angrerett

Som privatkunde hos www.falangnoi.no har du 14 dagers angrerett med skjema som automatisk sendes ut ved bestilling. Ved benyttelse av angreretten skal du alltid kontakte vår kundeservice på mail eller via vårt kontaktskjema som vil hjelpe deg videre i prosessen.

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser (7). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

Kjøperen kan derfor ikke angre på kjøp av næringsmidler med datostempling, forbruksartikler, undertøy/kroppsnære plagg og personlige hygieneprodukter.

Dersom du benytter deg av angreretten bekostes returfrakten av deg som kunde. Videre gjelder samme betingelser for returer som er beskrevet under punkt 9A.

 

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). (8)

Ved en reklamasjonssak skal du alltid kontakte vår kundeservice via mail eller kontaktskjema som vil hjelpe deg videre i prosessen. Du vil da bli bedt om å presentere tydelige bildebevis på varens feil/defekt via e-post. Dette forutsetter samtidig at alle råd om vedlikehold har blitt fulgt, at normal forsiktighet har blitt utvist og at produktet ikke er gjenstand for unormal slitasje utover vanlig bruk.

Returfrakten bekostes av selger kun dersom man på forhånd blir skriftlig enige om gyldigheten av reklamasjonen. Returetikett med forhåndsbetalt frakt sendes så til kjøper.

Videre gjelder samme betingelser for retur som er beskrevet under punkt 9A.

 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. (9) Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.(10)

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. (11)

 

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

 

16. Personopplysninger (12)

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Vår nettbutikk inneholder informasjonskapsler, heretter omtalt som cookies, for å kunne forsterke brukeropplevelsen og analysere forbrukeratferd. I følge loven om elektronisk kommunikasjon, som trådde i kraft den 25. juli 2003, skal alle som besøker et websted med cookies få informasjon om dette. Det en liten fil som blir lagret på din datamaskin. Informasjon som samles inn er IP-adresser, hvilke web-leser du bruker våre sider med, bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for ditt besøk, samt alle opplysninger som gjelder navigering.

Vi bruker informasjonen som samles inn til å analysere trender slik at vi kan gjøre vår hjemmeside bedre for deg å besøke. Informasjonen kommer kun til å bli benyttet internt hos oss og kommer ikke til å bli videreført til tredjeparter. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Se ellers egen side for ytterligere beskrivelse av personvern her.

 

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

 

18. Copyright

Alt innhold på denne nettsiden, som tekst, grafikk, logoer, bilder, lydklipp, digitale nedlastninger og annen software tilhører XLOG AS eller våre leverandører og er beskyttet av norske og internasjonale lover om opphavsrett.

 

 

Kildeliste

 • 1. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
 • 2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
 • 3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
 • 4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
 • 5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
 • 6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
 • 7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
 • 9. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
 • 10. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
 • 11. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.
 • 12. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.