- 20%
 

ข้าวทำซูชิ

75,00 kr 60,00 kr

60,00 kr ต่อกิโลกรัม

หุงทำซูชิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1050 g
น้ำหนัก

ยี่ห้อ

ประเทศผู้ผลิต